translation
Çin İthalat İhracat Çin Tedarik Merkezi
Previous
Next

HİZMETLERİMİZ
BEYAZ GÜL

Çin İthalat & İhracat

BEYAZ GÜL ’E DANIŞIN, ÇİN iLE TANIŞIN!

HİZMETLERİMİZ
 
 

 


SERVİSLERİMİZ
 
Müşterilerimiz ile işbirliğinde üstlendiğimiz sorumluluklarımızı 3 temel sürece odaklanarak yürütüyoruz.

Nokta 1- Üretim öncesi organizasyonu:
 
İş anlayışımız ortaya çıkacak sorunları çözmenin ötesinde, üretim öncesi organizasyonu ile potansiyel boşluk ve risk noktalarının ortaya çıkmasını engellemeye öncelik verir. 14 yıla yaklaşan kurumsal tecrübemiz riskleri öngörmek ve boşlukları kapatmak konusunda bize eşşiz bir birikim sagladı. Üretim sürecinin organizasyonunda gösterilecek azami dikkat ve özen iş anlayışımızın temel ayaklarından biri olarak benimsedik.

Nokta 2- Üretimin aktif takip ve denetimi:
 
Ürün kalitesinin güvence altına alınmasında üretim bandı takibinin kritik olduguna inanıyoruz. Bu inançla üreticiler ile dogrudan, aracı kullanmadan temas halinde kalarak üretimi yakın kontrol altında tutmayı muhtemel sorunları önlemekte ya da azaltmakta kullanıyoruz.

Nokta 3- Üretim sonrası yönetimi
 
Çin iş hayatında edindigimiz tecrübeler göstermiştir ki, üretim sonrası teslim sürecinde yaşanan aksaklık ve zaman kayıpları ithalat maliyetlerini artırmaktadır. Bu pratik gerçeğin bilinci ile üretim sonrası sürecin organizasyon ve koordinasyonunu dinamik şekilde üstleniyoruz.

 
MD-HK

Ürün ve Üretici Tespiti & Analizi

Ürün ve üreticilerin doğru tespiti ve analizi birim fiyat düzeylerinde maksimum kaliteye erişimi saglamak yanında, üretici güvenirlik katsayısı yüksek fabrikalarla çalışmayı mümkün kılar. 

 
MD-HK

Satın Alma Görüşmeleri

Kalite/fiyat orantısını maksimum düzeyde tutarak, kayıp ve zararlar yaratması muhtemel tüm unsurları en aza indirgiyoruz.

 
MD-HK

Aktif Denetim ve İmalat Takibi

Ürün kalitesinin güvence altına alınmasında üretim bandının aktif takibinin kritik olduguna inanıyoruz.

 
MD-HK

Nihai teftiş & Yükleme

Sıfır tolerans politikası ile yükleme öncesi nihai teftişi aracı kullanmadan kendi kaynaklarımız ile gerçekleştiriyoruz.

 
MD-HK

Sürekli İletişim

Ürün araştırmasından, teslim aşamasına kadar açıklık ve karşılıklı güven çervesinde müşterilerimizle yakın koordinasyonu sürdürüyoruz

 


E - Posta Adresiniz :
Mesajiniz :