translation
Çin İthalat İhracat Çin Tedarik Merkezi
Previous
Next

HİZMETLERİMİZ
BEYAZ GÜL

Çin İthalat & İhracat

BEYAZ GÜL ’E DANIŞIN, ÇİN iLE TANIŞIN!

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

MD-HK


13 Seneyi aşkın süredir karşılıklı güven ve açıklık zemininde üretim, teslim ve ödeme sürecini garanti altına alarak müşterilerimizin toplam maliyetlerini düşürdük.

Müşterilerimiz ile işbirliğinde üstlendiğimiz sorumluluklarımızı 3 temel sürece odaklanarak yürütüyoruz.

  • 
    		

    Üretim öncesi organizasyonun saglanması:

Çin’den ithalat yapmanın riskleri Batı ülkelerinden çok daha fazla ve çeşitlidir. İş anlayışımız ortaya çıkacak sorunları çözmenin ötesinde, üretim öncesi organizasyonunda potansiyel boşluk ve risk noktalarının giderilmesine odaklıdır. 14 yıla yaklaşan kurumsal tecrübemiz riskleri öngörmek ve boşlukları kapatmak konusunda bize eşşiz bir birikim sagladı. Üretim sürecinin organizasyonunda azami dikkat ve özenin gösterilmesini iş anlayışımızın temel ilkelerinden biri olarak benimsedik.

  • Üretim sürecinin aktif takip ve denetimi

Ürün kalitesinin güvence altına alınmasında üretim bandı takibinin kritik olduguna inanıyoruz. Bu inançla üreticiler ile dogrudan, aracı kullanmadan temas halinde kalarak üretimi yakın kontrol altında tutmayı muhtemel sorunları önlemekte ya da azaltmakta kullanıyoruz.

  • Üretim sonrası yönetimi

Çin iş hayatında edindigimiz tecrübeler göstermiştir ki, üretim sonrası teslim sürecinde yaşanan aksaklık ve zaman kayıpları ithalat maliyetlerini artırmaktadır. Bu pratik gerçeğin bilinci ile üretim sonrası sürecin organizasyon ve koordinasyonunu dinamik şekilde üstleniyoruz.